công ty xuất khẩu lao động nhật bản

Tuyển 03 lao động chế biến thịt lợn, thị bò tại Tochigi

Bạn biết đến Nhật Bản là đất nước với những yêu cầu khắt khe trong việc tuyển trọn các công việc, thực phẩm, hàng hoá..Thực phẩm của họ toàn đồ sạch, cực sạch..họ hay các mon như gỏi, đồ ăn sống ..thịt cá..các bạn biết quy trình chế biến thực phẩm của Nhật Bản là số 1 thế giới.

Cái hay thì ta học, ta làm..Hiện nay cần tuyển 03 lao động chế biến thịt lợn, thịt bò tại Tochigi có kinh nghiệm chế biến thịt lợn là một lợi thế lớn...chắc bỏ nghề thịt lợn đi theo đơn này thôi..:v. Lương cơ bản 14,5 man/tháng. Ưu tiên ứng viên xuất thân từ nông thôn.

Tel / Zalo: 0973 981 661 - Mr Hải

I

Ycu cầu tuyển dụng

 

 

stt

Hạng Mục

Nội dung

1

Tên xi nghiệp tiếp nhận:

cỏng ty cố phần Kotla meat culture

2

ĐỊa điềm làm việc:

TOCHIGl

3

Nj»anh n»hể 1111 viza:

Che bion (hực phẩm

4

Tên và nội dung cv cụ the:

Chế biến thịt lợn, thị bò

5

Điều kiện tuyền dụng:

só lượng cần tuyền:2 nam 1 nữ

 

Sổ lượng ttiain gia tuyền: 6 Num Nam                               Nừ

6

l.ĐỘ tuổi

21-27 tuổi

2. Trinh độ:

Tốt nghiệp cẩp 3 trử len

3. Tay nghề:

Cd kinh nghiộm về chế bicn thịt là I lợi the

4. Yêu cảu kliúự

Thị lực: Thị lực tổt

(*hicu cao : 111170 trờ lỏn

Thuậtì tay: phải              trái

Hủ( thuổc: có              không

Tinh trạng hôn nhản:

Dà KII                    Chưa KH

5. Yêu cẩu dặc biũl khúc:

Chăm chi, lễ phép, thị lực tốt, chiều cao trên 111170, có sức khoè tỗt. Có thể chế biến thịt bang tay phãỉ. U u tiên các ứng vicn xuất thân nông thôn từ các vùng miền trung

7

Hinh thirc niycn dụng:

Phông vấn tore tiep

8

Tiẻn luxmg co* hán:

Tạm linh khoảng 143,659/tháng (830Ycn'h) Việc làm them đều

9

Trợ cấp dào tạo tliảng dầu

50.000 ven

10

Báo hiểm xã hộũ thân thể・ háo hiềm thất nghiệp:

Theo quy đinh của chính phủ Nhật Đản

11

Ngày dự kiến nhập cảnh :

Khoáng 6 tháng sau khi trúng (uyên

12

Thùi ỉ>ian dự kiến thi tuyến

Ngày 1 tháng 3 nãni 2019

II

Vêu cầu phối hợp thực hiện (Cảc phòng/BỘ phận phài nắm rõ và chấp hành )

Stt

Cống việc

Thòi hạn phái hoàn thánh

Bộ phận chỊu trách nhiệm

1

Cung cap Form + Danh sách.

26.2/2019

Phỏng PTNL

2

Ngây dư kiến chốt tbm

2&2/2019

Phóng PTNL

3

(íửì list vâ Fonn cho đối tác

26.2/2019

Phòng QHQT

4

Kiẻm lr;i Utỉ Kỹ sư Inróc ihi tuyén ít nhất 01 ngày

 

Phỏng PTNL + Đảo Tạo

5

Cãn dụn nhác nbí> Kỷ sư trước thi tuyền ỈI nhát 01 ngày.

 

Phòng Đào Tạo

 

 

 

Ngảy 19 tháng 2 nãm 2019

 

l ồng Giám đốc/ Ci Hi>Q l

Phòng QH Quốc Tế

Phòng           

 

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ NẾU BẠN MUỐN TRÚNG TUYỂN VÀ ĐI SỚM

Các đơn hàng đi xuất khẩu lao động nhật bản liên tục cập nhật hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các đơn hàng

 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT NAM – VINAEXIMCO

Phòng tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Trụ sở chính: 292 Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai- Hà Nội

Mr Hải: 0973 981 661 

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, Line, Viber


Giải đáp miễn phí: Bạn có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì liên quan tới đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Macau xin vui lòng truy cập trang https://www.facebook.com/xkldhoanghajsc để gửi câu hỏi, được tư vấn trực tiếp.

 

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn